Fazilet Etiği

İyi bir insan olmak; doğru ve yanlış, geleneksel erdemlere uygun davranmakla karakterize edilir. En yaygın olarak tartışılan, Aristoteles’in anlatımıdır. Aristoteles için temel ilgi, “Ethica” = karakterle ilgili şeylerdir. Karakterin mükemmellikleri, yani ahlaki erdemler özellikle ilgi çekicidir. Aristoteles ve antik Yunanlıların çoğunun ahlaki görev, yani günümüz ahlaki kavramları hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Daha ziyade, insanlarıOkumaya devam et

Etik Egoizm

Doğru ve yanlış, Kendi çıkarınıza olan şey tarafından belirlenir. Kişisel çıkarınıza aykırı davranmak ahlaksızlıktır. Etik Egoizm genellikle Psikolojik Egoizme dayanır. Doğası gereği bencil davranırız. Etik egoizm, hedonizm anlamına gelmez veya en azından bazı ‘daha yüksek’ malları (örneğin, bilgelik, politik başarı) hedeflememiz gerekir, ancak daha ziyade (ideal olarak) kişisel çıkarımızı maksimize edecek şekilde hareket edeceğiz. Bu,Okumaya devam et