Fazilet Etiği

İyi bir insan olmak; doğru ve yanlış, geleneksel erdemlere uygun davranmakla karakterize edilir. En yaygın olarak tartışılan, Aristoteles’in anlatımıdır. Aristoteles için temel ilgi, “Ethica” = karakterle ilgili şeylerdir. Karakterin mükemmellikleri, yani ahlaki erdemler özellikle ilgi çekicidir. Aristoteles ve antik Yunanlıların çoğunun ahlaki görev, yani günümüz ahlaki kavramları hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Daha ziyade, insanlarıOkumaya devam et