Etik Egoizm

Doğru ve yanlış, Kendi çıkarınıza olan şey tarafından belirlenir. Kişisel çıkarınıza aykırı davranmak ahlaksızlıktır. Etik Egoizm genellikle Psikolojik Egoizme dayanır. Doğası gereği bencil davranırız. Etik egoizm, hedonizm anlamına gelmez veya en azından bazı ‘daha yüksek’ malları (örneğin, bilgelik, politik başarı) hedeflememiz gerekir, ancak daha ziyade (ideal olarak) kişisel çıkarımızı maksimize edecek şekilde hareket edeceğiz. Bu,Okumaya devam et