Fazilet Etiği

İyi bir insan olmak; doğru ve yanlış, geleneksel erdemlere uygun davranmakla karakterize edilir. En yaygın olarak tartışılan, Aristoteles’in anlatımıdır. Aristoteles için temel ilgi, “Ethica” = karakterle ilgili şeylerdir. Karakterin mükemmellikleri, yani ahlaki erdemler özellikle ilgi çekicidir. Aristoteles ve antik Yunanlıların çoğunun ahlaki görev, yani günümüz ahlaki kavramları hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Daha ziyade, insanlarıOkumaya devam et

Taraf Olmak

Taraftarlık; değer ve inançlara saygı gerektirir. Tarafı olduğunuz kişi veya oluşum: Savunduğunuz inancı yaşıyor mu ? Değerlerinize sahip çıkıyor mu ? Söylemleri ve eylemleri arasında farklılıklar var mı ? bu hususlara dikkat ederseniz taraf oluşunuzun haklı gerekçeleri vardır. Bununla birlikte savununuzu ezbere bilgilerle değil yaşadığınız ve mantığınızın çerçevesinde oluşturursunuz. Taraf olmak aslında kendini savunmak veyaOkumaya devam et