Toplum

Bir toplum ya da bir insan toplumu, sürekli ilişkiler ya da aynı coğrafi ya da sosyal bölgeyi paylaşan, genellikle aynı siyasi otoriteye ve baskın kültürel beklentilere tabi olan büyük bir sosyal gruplaşma yoluyla birbiriyle ilişkili bir grup insandır.

İnsan toplumları, farklı bir kültürü ve kurumları paylaşan bireyler arasındaki ilişkiler (sosyal ilişkiler) ile karakterize edilir; belirli bir toplum, kurucu üyeleri arasındaki bu tür ilişkilerin toplamı olarak tanımlanabilir.

Sosyal bilimlerde, daha büyük bir toplum genellikle alt gruplarda tabakalaşma ve / veya hakimiyet kalıpları barındırır.

İşbirlikçi olduğu sürece, bir toplum, üyelerinin bireysel olarak mümkün olmayacak şekillerde faydalanmalarını sağlayabilir; böylece hem bireysel hem de sosyal (ortak) faydalar ayırt edilebilir veya birçok durumda örtüşebilir.

Bir toplum aynı zamanda egemen, daha büyük bir toplumda kendi normları ve değerleri ile yönetilen benzer düşünen insanlardan oluşabilir.

Buna bazen kriminolojide yaygın olarak kullanılan bir terim olan bir altkültür denir.

Daha geniş anlamda, bir toplum çeşitli bireylerden oluşan ekonomik, sosyal veya endüstriyel bir altyapı olarak gösterilebilir.

Bir toplumun üyeleri farklı etnik gruplardan olabilirler.

Toplum kelimesi aynı zamanda dini, yardımsever, kültürel, bilimsel, politik, vatansever veya başka amaçlarla örgütlü gönüllü bir birlik anlamına da gelebilir.

Bir “toplum”, daha çok metafor aracılığıyla olsa da, karınca kolonisi gibi bir sosyal organizmaya veya örneğin bazı yapay zeka formülasyonlarında olduğu gibi herhangi bir işbirliğine dayalı bir topluluğa atıfta bulunabilir.