Toplum

Bir toplum ya da bir insan toplumu, sürekli ilişkiler ya da aynı coğrafi ya da sosyal bölgeyi paylaşan, genellikle aynı siyasi otoriteye ve baskın kültürel beklentilere tabi olan büyük bir sosyal gruplaşma yoluyla birbiriyle ilişkili bir grup insandır. İnsan toplumları, farklı bir kültürü ve kurumları paylaşan bireyler arasındaki ilişkiler (sosyal ilişkiler) ile karakterize edilir; belirliOkumaya devam et