Ahlâki Öznelcilik

Doğru ve yanlış, sizin – özne – sadece doğru ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz (veya ‘hissettiği’) şey tarafından belirlenir. Ortak biçiminde, Ahlaki Öznelcilik, herhangi bir önemli türden ahlaki ilkelerin inkarına ve ahlaki eleştiri ve argümantasyon olasılığına karşılık gelir. Özünde, ‘doğru’ ve ‘yanlış’ anlamlarını yitirir çünkü birisi düşündüğü veya hissettiği sürece bazı eylemlerin ‘doğru’ olduğunu, eleştiriOkumaya devam et