Ahlâki Öznelcilik

Doğru ve yanlış, sizin – özne – sadece doğru ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz (veya ‘hissettiği’) şey tarafından belirlenir.
Ortak biçiminde, Ahlaki Öznelcilik, herhangi bir önemli türden ahlaki ilkelerin inkarına ve ahlaki eleştiri ve argümantasyon olasılığına karşılık gelir. Özünde, ‘doğru’ ve ‘yanlış’ anlamlarını yitirir çünkü birisi düşündüğü veya hissettiği sürece bazı eylemlerin ‘doğru’ olduğunu, eleştiri için hiçbir neden olmadığını. Ahlaki bir öznelciyseniz, kimsenin davranışına itiraz edemezsiniz (insanların aslında düşündüklerine veya hissettiklerine göre hareket ettiklerini varsayarsak). Bu ahlaki öznelcilikteki temel kusuru gösterir.

Muhtemelen hemen hemen herkes, ahlaki gerekçelerle en azından bazı insanların eylemlerine itiraz etmenin meşru olduğunu düşünür.

Yani, ahlaki konular hakkında fikir ayrılığına düşmek mümkündür.